↑ לחזור אל לסטודנטים

הדפס עמוד זה

אבחונים

אבחון לסטודנטים | אבחון דידקטי אבחון קשבאבחון לסטודנטים

עפ"י נתוני עמותת לש"ם, במוסדות להשכלה גבוהה לומדים כ-17,500 סטודנטים עם ליקויי למידה המהווים 5.6% מכלל הסטודנטים.

בפברואר 2009 נכנס לתוקפו "חוק זכויות תלמידים עם לקות למידה במוסדות ההשכלה העל תיכוניים".  עפ"י החוק אדם עם ליקויי למידה ו/או הפרעת קשב וריכוז הרוצה ללמוד לימודים גבוהים ובידיו אבחון ראויי, זכאי להתאמות בקבלה ללימודים ולהתאמות במהלך הלימודים.

החוק חל על כל המוסדות האקדמיים והמקצועיים. מוסד אקדמי הוא כל מוסד שקיבל רישיון להעניק תואר ישראלי על ידי המועצה להשכלה גבוהה. המוסדות המקצועיים הם: כל מוסד להכשרה או השכלה מקצועית טכנית, תורנית או דתית, מוסד המכשיר את תלמידיו לבחינות ממשלתיות, מוסד המעניק השכלה המוכרת על ידי משרד ממשלתי או כל מכינה.

אבחון ראויי הוא אבחון שנערך ע"י מי שמוכר עפ"י החוק, מי שקיבל אישור מרשם המאבחנים. רשם המאבחנים עדיין לא נכנס לתפקידו, אך כל המאבחנים ב"מרכז הישראלי לאסטרטגיות למידה", עומדים בקריטריונים של רשם המאבחנים.

שני סוגי אבחונים מקובלים לסטודנטים הם אבחון דידקטי ואבחון קשב.

האבחון הדידקטי בודק תיפקודים = מיומנויות שפה (קריאה וכתיבה בעברית ובאנגלית) וחשבון, ומנגנוני בסיס המאפשרים או מקשים על התיפקוד (עירנות פונולוגית ותחבירית, זיכרון, תפקודים ניהוליים ותפיסתיים) לאלה יש להוסיף: יכולת קוגנטיבית, התרשמות מרמת הקשב והריכוז ושימוש באסטרטגיות עבודה יעילות.

בדו"ח האבחון מוסבר האם לנבדק יש או אין לקות למידה ומאיזה סוג. יש פירוט של נקודות החוזק והחולשה. הסבר כיצד נקודות אלה באות לידי ביטויי בתיפקודו היומיומי ובלמידה והאם הנבדק כן או לא משתמש באסטרטגיות עבודה יעילות. בסיום יש המלצות לאופן הלמידה ולאופן היבחנות מותאמת כדוגמאת הארכת זמן, הקראת שאלון הבחינה באנגלית וכד'.

אבחון הקשב כולל מבחן ממוחשב ישראלי (בדיקת קשב) ו/או אמריקאי (IVA). בנוסף יש שאלונים שעל הנבדק למלא ובהם היגדים המתייחסים לתחום התיפקודי וההתנהגותי. נוספים לאלה מבחני "נייר ועיפרון".

מניתוח תוצאות המבחנים השונים מתקבל פרופיל התלמיד, האם הוא בעל תסמונת הפרעת קשב וריכוז? מאיזה סוג? ודנים בהמלצות לגבי ההמשך.

לעיון נוסף קיראו את הפוסט שפירסמנו בנושא סוגי אבחונים או צפו בסרטון בנושא ביו-טיוב.

קישור קבוע למאמר הזה: http://israelicenterforlearningstrategies.com/services/college/diagnosis