↑ לחזור אל לתלמידי תיכון

הדפס עמוד זה

אבחונים

אבחון דידקטי | אבחון פסיכולוגי | אבחון פסיכודידקטי | אבחון קשבקיימים מספר סוגי אבחונים: אבחון דידקטי, אבחון פסיכולוגי, אבחון פסיכודידקטי, אבחון קשב, אבחון של קלינאיות תקשורת, של מרפאות בעיסוק ואבחון מקצועי. ארבעת האבחונים הראשונים שצויינו הם השכיחים במערכת החינוך ולכן עליהם ארחיב את הדיבור.

ככלל, אבחון הוא תהליך בו אתה הנבדק עובר מספר מבחנים ובסיומו מתקבלת תמונה המשקפת את תיפקודך הכללי והאקדמי. מערכת המבדקים נועדה לאתר את נקודות החוזק והחולשה. נקודות החולשה מסבירות את הגורמים לקשיים בהם אתה נתקל בעוד שנקודות החוזק מהוות את הכוח המניע להתמודדות עם הקשיים בדרך של פיצויי או מעקף.

בתום האבחון, אתה הנבדק ו/או הוריך תהיו מודע/ים היטב לתפקודך וליכולותיך ותבין/ו מהם הגורמים המעכבים אותך. היכולות המתגלות משמשות כבסיס לתוכנית העבודה שתבנה אישית עבורך. עבודה בהתאם לממצאים תקדם אותך הנבדק באופן משמעותי ביחס לעצמך ותסייע בצמצום הפער בינך לבין סביבתך.

עפ"י הנחיות משרד החינוך, רק תלמידים בעלי הלקויות הבאות זכאים להיבחנות מותאמת:

ADHD (הפרעת קשב וריכוז).

 דיסלקציה (קשיים ברכישת הקריאה).

 דיסגרפיה (קשיים ברכישת הכתיבה ובהבעה בכתב).

 דיסקלקוליה (קשיים בחשבון הנובעים מהיעדר רכישת משמעות המספר ועובדות היסוד).

משרד החינוך קבע נהלים לאישור דרכי היבחנות מותאמת לתלמידים עם לקויות למידה. (ועדה פדגוגית בית ספרית, וועדה מחוזית של משרד החינוך), וזאת על סמך אבחונים שנעשו ע"י אנשי מקצוע, אך נראה כי מאז המבוכה בקרב ההורים והיועצות רק גברה. לא ברור מהו האבחון הדידקטי, הפסיכולוגי והפסיכודידקטי ומתי יש לערוך כל אחד מהם.

כל האבחונים של המרכז הישראלי לאסטרטגיות למידה קבילים במערכת החינוך, בלשכת הגיוס, במערכת ההשכלה הגבוהה ובמשרדי הממשלה השונים כמו: משרד הרישויי, ביטוח לאומי ועוד.

קרא בהמשך באשר לסוגי האבחונים השונים.

 האבחון הדידקטי בודק תיפקודים (מיומנויות קריאה, כתיבה וחשבון) ומנגנוני בסיס המאפשרים או מקשים על התיפקוד (שפה, עירנות פונולוגית ותחבירית, זיכרון, תפקודים ניהוליים ותפיסתיים) לאלה יש להוסיף: יכולת קוגנטיבית והתרשמות מרמת הקשב והריכוז.

האבחון חייב להיות מקיף ולהכיל מידע נוסף על המאובחן: רקע התפתחותי, חינוכי, רפואי ומשפחתי. היות והאבחון עוסק בלמידה ובתוצריה ובין ההמלצות המשמעותיות בדו"ח הן תוכנית עבודה המותאמת לתלמיד ודרכי היבחנות מותאמות, טוב ייעשה אם האבחון יבוצע ע"י מורה מומחה לאבחון לקויות למידה ולא ע"י פסיכולוג, למעט פסיכולוג חינוכי שעבר התמחות ספציפית בתחום אבחון לקויות למידה ובניית תוכנית התערבות חינוכית.

מתי מומלץ לערוך אבחון דידקטי?

  1. כשלתלמיד לא אובחן בעבר אך יש לו קשיים בלימודים או שרמת ציוניו נמוכה מהמצופה וברור שהסיבה לכך אינה נובעת מגורמים רגשיים או פערים תרבותיים.
  2. כשהתלמיד עבר אבחון בצעירותו ועכשיו יש צורך בעידכון ההתאמות לקראת בחינות הבגרות.
  3. כשנדרשות התאמות להיבחנות מותאמת הנגזרות מהאבחון ברמות 1,2, (תוספת זמן, התעלמות משגיאות כתיב , שיעתוק, הגדלת שאלון הבחינה, שימוש בדף נוסחאות מורחב, הכתבת תשובות לבוחן נייטראלי, הקראת שאלון הבחינה, שימוש במילונית אלקטרונית).

בדו"ח האבחון מוסבר האם לנבדק יש או אין לקות למידה ומאיזה סוג. יש פירוט של נקודות החוזק והחולשה. הסבר כיצד נקודות אלה באות לידי ביטויי בתיפקודו היומיומי ובלמידה והאם הנבדק כן או לא משתמש באסטרטגיות עבודה יעילות.

האבחון קביל במערכת החינוך, בלשכת הגיוס, במערכת ההשכלה הגבוהה ובמשרדי הממשלה השונים.

האבחון הפסיכולוגי מעריך את רמת האינטליגנציה של הנבדק ואת אישיותו. האבחון מועבר ע"י פסיכולוג מומחה קליני או חינוכי שהוסמך להעברת האבחון.

מתי מומלץ לערוך אבחון פסיכולוגי?

  1. כשיש חשש לקשיים בתחום הרגשי ומעוניינים לטפל בתלמיד ולסייע לו.
  2. לצורך הערכת התחום הרגשי במידה ויש חשש שגורמים רגשיים הם המעכבים את הלמידה.
  1. לצורך הערכת יכולת קוגנטיבית במידה ויש חשש שיכולתו הקוגנטיבית היא המעכבת את הלמידה.
  2. כשתלמיד הלומד בתיכון אובחן כבעל לקות למידה באבחון הדידקטי, ועפ"י ממצאי הדו"ח הוא זכאי להיבחנות מותאמת בבחינות הבגרות ברמה 3 (מבחנים מותאמים, מבחנים בע"פ או המרת הבחינה במתימטיקה במקצוע מדעי אחר). היבחנות מותאמת ברמה 3.מחייבת דיון בוועדה המחוזית של משרד החינוך  והצגת דו"ח אבחון דידקטי ודו"ח אבחון פסיכולוגי.

דו"ח האבחון נותן מידע לגבי רמת האינטליגנציה של הנבדק (I.Q) ומצבו הרגשי.

האבחון קביל במערכת החינוך, בלשכת הגיוס, במערכת ההשכלה הגבוהה ובמשרדי הממשלה השונים (משרד הרישויי, ביטוח לאומי, מס הכנסה ועוד).

אבחון פסיכודידקטי משלב את האבחון הדידקטי והאבחון הפסיכולוגי שפורטו לעייל. המגמה במשרד החינוך היום (כפי שבאה לידי ביטויי בחוק לקויות למידה המתגבש בכנסת) היא לבטל את המושג אבחון פסיכודידקטי ולחייב בעת הצורך באבחון ובו מרכיב דידקטי ומרכיב פסיכולוגי. את החלק הדידקטי יעביר המאבחן הדידקטי ואת הפסיכולוגי, הפסיכולוג.

האבחון קביל במערכת החינוך, בלשכת הגיוס, במערכת ההשכלה הגבוהה ובמשרדי הממשלה השונים.

 אבחון קשבאבחון הקשב כולל מבחן ממוחשב ישראלי (בדיקת קשב) ו/או אמריקאי (IVA). בנוסף יש שאלונים אותם ממלאים ההורים, המורים והנבדק עצמו. בשאלונים היגדים המתייחסים לתחום התיפקודי וההתנהגותי. נוספים לאלה מבחני "נייר ועיפרון".

מניתוח תוצאות המבחנים השונים מתקבל פרופיל התלמיד, האם הוא בעל תסמונת הפרעת קשב וריכוז? מאיזה סוג? ודנים בהמלצות לגבי ההמשך.

לעיון נוסף קיראו את הפוסט שפירסמנו בנושא סוגי אבחונים או צפו בסרטון בנושא ביו-טיוב.

קישור קבוע למאמר הזה: http://israelicenterforlearningstrategies.com/services/highschool/diagnosis