↑ לחזור אל לצעירים

הדפס עמוד זה

העשרה אינסטרומנטלית

התוכנית מיועדת לשיפור ופיתוח אופרציות חשיבה, הקנייה ושיפור אסטרטגיות של ארגון מידע ועיבודו, יצירת תובנה לגבי תהליכי החשיבה, פיתוח הנעה פנימית, ביסוס אמונת הלומד ביכולתו, פיתוח ושיפור הפונקציות קוגניטיביות, יצירת הרגלי חשיבה מגובשים במגוון מצבים כך שיוטמעו ויבואו לידי ביטוי בחיי היום יום.

התוכנית פותחה ע"י פרופ' ראובן פויירשטיין חתן פרס ישראל לחינוך בשנת 1994. פרופ' ראובן פויירשטיין מיסד ועומד בראש המרכז הבינלאומי לקידום כושר הלמידה בירושלים, שם מפעילים ומיישמים את תוכנית "ההעשרה האינסטרומנטלית", האיבחון הדינמי L.P.A.D והתנסות בלמידה מתווכת.

התוכנית מורכבת מערכת של כלים העוסקים במיומנויות חשיבה נדרשות והיא מיועדת לקדם באופן משמעותי את תהליכי הלמידה של הלומד. התוכנית מבוססת על תיאוריות חינוכיות ומחקרים בנושא המוח, ונלמדת מזה עשרות שנים בארץ וברחבי העולם, מה שמצביע על התאמתה למגוון רחב של אוכלוסיות. מטרת העל של התוכנית היא לפתח את יכולת ההשתנות הקוגנטיבית של האדם.

הכלי המרכזי בו נעסוק הוא ארגון נקודות. הכלי מבוסס על מטלה של אנדרה ריי André Rey, . המטלה דורשת השלכת יחסים הקיימים רק בכוח ועדיין לא בפועל יש לזהות ולשרטט צורות נתונות בתוך ענן לא מאורגן של נקודות. היחס מושלך על קבוצת נקודות חסרת צורה ובלתי מובנת, המציעה מספר אפשרויות להשלכה. מציאת היחסים אינה עולה מעצמה באופן ספונטאני. הכלי מפעיל את הפונקציות הקוגנטיביות הבאות: תפיסה ברורה,  ארגון מרחב, שימור קביעויות, דיוק, העברה ויזואלית, התנהגות מסכמת, ריסון אימפולסיביות, הפחתת התנהגות של ניסוי ותעייה. בכל המפגשים יושם דגש על פיתוח התנהגות משווה, שיפור גראפומוטורי, פיתוח תובנות ויכולת העמקה, התנהגות מתכננת, שימוש במושגים מילוליים והעלאת יכולת ההמללה, התארגנות במישור ובמרחב.

מטרות אופרטיביות בבסיס תוכנית זו הם:

 1. יצירת מודעות לתהליכים המעורבים בלמידה.
 2. פיתוח התנהגות משווה ספונטאנית.
 3. להכיר באופן מעמיק מושגים גיאומטריים בסיסיים.
 4. פיתוח מיומנות גרפו- מוטורית.
 5. פיתוח מערכת פונקציות קוגניטיביות: תפיסה בהירה, יחסים במרחב, איסוף נתונים שיטתי, מודעות לקיום בעיה והגדרתה, התנהגות מתכננת, חשיבה היפותטית.
 6. פיתוח יכולת רפלקציה.
 7. הקניית אסטרטגיות להתמודדות עם משימות.
 8. הקניית יכולת טיפול בשגיאות והתייחסות לשגיאה כמקור לימוד.
 9. הקניית יכולת זיהוי בעיות ופתרונן.
 10. פיתוח תחושת מסוגלות.
 11. פיתוח דינמיות ויכולת שינוי.

הקורס מיועד לצעירים בגילאי ביה"ס היסודי. יערך במסגרת קבוצתית של 6-8 תלמידים במפגשים שבועיים בני 45 דק'. כל קבוצת סדנא תעבוד במשך 3 חודשים.

קישור קבוע למאמר הזה: http://israelicenterforlearningstrategies.com/services/kids/instrumentalenrichment